Thiết bị DigiJupiter
High Definition
Full HD 1080P resolution.
High decoding capability
Support abundant media formats.
Multi-zone Display
Giá: Liên hệ
Thiết bị thông tin quảng cáo Digital Signage Player DigiJupiter Standalone player DJP-F102
Giá: Liên hệ
Thiết bị thông tin quảng cáo Android Digital Signage Player DigiJupiter DJP-E10
Giá: Liên hệ
Thiết bị thông tin quảng cáo Android Digital Signage Player DigiJupiter DJP-A640
Giá: Liên hệ
Thiết bị thông tin quảng cáo Android Digital Signage Player DigiJupiter DJP-E10 hỗ trợ tính năng tương tác.
Giá: Liên hệ
« Back1 2Next »

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc