Quad-PiP-PoP Switch
Shinybow SB-3691 2x1 HDMI PiP PoP Box Input : 2x HDMI Output : 1x HDMI, 1x S/PDIF, 1x Audio
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-3693 8:2 HDMI-VGA Quad-PiP-PoP Selector Switch Scaler Inputs : 4x HDMI, 4x VGA/Audio, 1x MIC, 1x AUX Outputs : 1x HDMI, VGA, 1x Video, 1x Audio Controls : IR, Keys on the front panel, RS-232
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc