Âm thanh hội nghị
Powerful echo cancelling in settings from small to large conference rooms The PJP-EC200 is a remote conferencing echo canceller device for Web and video conference systems. When combined with a public address system (microphones, speakers, and a mixer), it can be used for a variety of demanding applications.
Giá: Liên hệ
Applications: PC (microphone speaker) Interfaces: - USB port - Audio (In/Out) Max vol: 85db
Giá: Liên hệ
- Có thể sử dụng với Hệ thống kỹ thuật số DCN NG hoặc hệ thống hội thảo CCS 800
Giá: Liên hệ
- 5 phím biểu quyết - Sử dụng với chức năng chủ tọa hoặc đại biểu
Giá: Liên hệ
Sử dụng với chức năng chủ tọa hoặc đại biểu Pin tách rời, dễ dàng cho việc tháo lắp và nạp điện Kỹ thuật tiết kiệm nguồn điện tiên tiến Ít nhạy cảm với nhiễu từ trường
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc