Bộ khuếch đại
VM-1010 là bộ khuếch đại phân phối hiệu suất cao cho composite video.
Giá: Liên hệ
VM-1021 là bộ khuếch đại phân phối hiệu suất cao cho tín hiệu video composite hoặc SDI.
Giá: Liên hệ
VM-1042 là bộ khuếch đại phân phối hiệu suất cao cho RGBS hoặc tín hiệu video thành phần. Các đơn vị có bốn kênh đầu vào BNC mỗi đơn với hai đầu ra cho phép cấu hình như bốn 01:02 composite video, hai 1:02 S-Video (Y/C), hoặc một 01:02 RGBS hoặc một thành phần (YUV) video bộ khuếch đại phân phối.
Giá: Liên hệ
VM-1045 là bộ khuếch đại phân phối hiệu suất cao cho tín hiệu video thành phần. Nó có thể được cấu hình như một 1:05 video composite bốn, hai 1:05 S-Video (Y/C) hoặc một thành phần 01:05 (RGB / S) khuếch đại phân phối.
Giá: Liên hệ
VM-1055 là bộ khuếch đại phân phối hiệu suất cao cho tín hiệu video RGBHV. Nó cung cấp đệm chính xác và cô lập và phân phối các tín hiệu đến năm kết quả đầu ra giống hệt nhau.
Giá: Liên hệ
« Back1 2 3 4 5 6 7 8Next »

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc