25
Giải pháp điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud computing) đang thay đổi hầu như toàn bộ phương thức sử dụng và phân phối thông tin cũng như các dịch vụ IT.

Sự thay đổi mới mẻ về mô hình này mang tới cơ hội mở rộng mạnh mẽ nguồn tài nguyên IT và giúp cho việc truy cập các dịch vụ và ứng dụng cũng nhanh và dễ dàng hơn hơn bao giờ hết.
Các giải pháp điện toán đám mây của PCSOFT giúp khách hàng có khả năng thiết lập, triển khai và sử dụng các dịch vụ đám mây có mức độ an toàn cao.
 
 
Các dịch vụ bao gồm:
♦ Hạ tầng cần thiết giúp khách hàng thiết lập tầng đám mây, bao gồm networking, bảo mật, trung tâm dữ liệu, các giải pháp điện toán đồng nhất, quản lý hệ thống, các yếu tố module cấu thành mây.
♦ Các giải pháp tích hợp giúp khách hàng triển khai những dịch vụ và ứng dụng đám mây tốt nhất, được giám sát và quản lý chặt chẽ.
♦ Các cải tiến có liên quan cho phép mở rộng tầm hoạt động và tăng cường tính năng sử dụng đám mây
♦ Các dịch vụ chuyên nghiệp cho phép thực hiện những chiến lược về điện toán đám mây, thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây.
Công ty PCSOFT liên kết với nhiều đối tác là những doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ điện toán đám mây, giúp khách hàng có thể nhận ra giá trị lợi ích mà giải pháp của chúng tôi mang lại thông qua sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và của hạ tầng điện toán đám mây nói riêng.

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc